Mesologie en Burn out

In de meeste gevallen is het handig om eerst te gaan kijken wat de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn. Soms ligt het voor de hand en kun je direct een link leggen waarom er klachten van burnout of burnout achtig is ontstaan, maar heel vaak zie je door de bomen het bos niet meer.

En heel vaak is er ook een combinatie van factoren onderliggend aan het ontstaan van je klachten.
De maatschappij stelt hoge eisen aan ons, en wij daarmee ook aan ons zelf! Het is ook daarom dat je op elke leeftijd te maken kunt krijgen met “teveel op je bordje”.
Elk incident op zich zal geen klachten veroorzaken maar de som van allerlei gebeurtenissen kunnen een aanspraak maken op je opgebouwde reserves. En wanneer de aanvulling van je reserves niet evenredig lopen met je energie verbruik kweek je ongemerkt een tekort!
Die tekorten moet je proberen om weer aan te vullen, alleen niet ten kostte van je net opgebouwde reserves.
De oplossing is zeker niet voor iedereen hetzelfde! Soms moet je er meer energie in steken, en dat heb je juist niet!!

Met een mesologisch consult kun je erachter komen waar de schoen wringt, waar je tegenaan loopt en daar zoeken we dan samen naar een advies. Een advies dat bij jou past,
wat voor jou in de gegeven omstandigheden haalbaar is.