Over Mesologie

De mesologie neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en de alternatieve gezondheidszorg.
De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten uit de complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen zijn de goede    en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd.
Dit geldt zowel voor de diagnose, de onderzoeksfase, als voor de therapie de behandel en adviesfase.

De mesologie kent een aantal uitgangspunten.

De mens staat centraal.
Er wordt naar meer dan alleen de klacht gekeken. De totale mens met al zijn lichamelijke , emotionele en geestelijke aspecten wordt onderzocht. Elk van deze aspecten verdient de aandacht. Vooral bij chronische klachten wordt uitgebreid gekeken naar de dieper liggende oorzaak.

De oorzaak heeft de prioriteit.

De Mesoloog maakt een onderscheid tussen symptomen en de echte oorzaak. De behandeling is vooral op de oorzaak gericht.

Elk symptoom verdient de aandacht.

Elk signaal maakt deel uit van het geheel. Symptomen onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, want daarmee is de oorzaak nog niet verdwenen. Het stellen van een goede diagnose is dus een zeer belangrijk aspect van de Mesologie.
De Mesoloog gebruikt verschillende vormen van diagnostiek. Elke onderzoeksvorm moet tot de zelfde diagnose leiden bij de patiënt. Door de verschillende onderzoeken transparant te maken, worden alle aspecten van de patiënt bij de diagnose en de behandeling betrokken.

Wat kan de Mesoloog ?

De Mesoloog heeft een opleiding gevolgd in :

  • Reguliere geneeskunde (anatomie,fysiologie en pathologie)
  • Traditionele Chinese geneeskunde en Ayur Veda (filosofie,diagnostiek en voedingsleer).
  • Homeopathie, kruidenleer en orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen en mineralen).
  • Electro Fysiologische Diagnostiek (diagnose meting).
  • Filosofie en Psychologie.

De Academie voor Mesologie is een vijfjarige deeltijd opleiding op HBO+ niveau.

Mesologie is een beschermd beroep en de Mesoloog dient volgens richtlijnen praktijk uit te oefenen en zich regelmatig bij te scholen. De Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD) meet bepaalde punten in de huid. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel.

Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk de oorzaak van de klacht op te sporen, de meting van de EFD kan vergeleken worden met de meting van een ECG of EEG, de EFD geeft echter een totaaloverzicht van het menselijk functioneren.

Wat is de Werkwijze van de Mesoloog ?

Na het maken van een afspraak krijgt U een vragenlijst via e-mail toegestuurd waarin gevraagd wordt naar Uw klachten, medische voorgeschiedenis, algemene   symptomen etc. Deze vragenlijst die U enige tijd voor Uw afspraak toegestuurd heeft gekregen neemt u ingevuld mee naar uw eerste afspraak, daar zal deze uitgebreid met u worden doorgesproken.

Dan volgt het onderzoek, dit kan bestaan uit :

  • Lichamelijk onderzoek (zoals gewrichten, huid, buikorganen etc. )
  • Pols en tongdiagnostiek volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda.
  • Electro Fysiologische Diagnostiek, er worden ca. 100-120 punten gemeten dit voelt U nauwelijks (zonder naalden). Deze punten bevinden zich voornamelijk op handen en voeten.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald. Deze keuze wordt gecontroleerd door de Electro fysiologische Diagnostiek.

De resultaten van het onderzoek worden met U doorgesproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld. In het advies wordt aangegeven welke middelen dienen te worden gebruikt (homeopathisch, orthomoleculair, kruiden etc.) en/of welke voedingsadviezen dienen te worden gevolgd. Zo nodig kan worden verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut, e.a.

Na 4 tot 8 weken vindt een controle onderzoek plaats.

Een Mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is de Mesoloog in het algemeen niet bevoegd en is de praktijk niet ingericht.

Bekijk ook de casussen

2021 © - Praktijk voor Mesologie Tilly Bouman – Van Lieshout